Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA

Cena lotniskowa paliwa JET A-1

Kontakt: ptl_services@petrolot.pl, tel. +48 22 778 03 51, +48 22 778 03 88.

Paliwo lotnicze JET A-1
Porty lotniczeodbiorcy krajowi
(cena w zł/m3)
odbiorcy zagraniczni
(cena w USD/l)
Warszawa-Okęcie2 420,00
Katowice-Pyrzowice2 420,00
Gdańsk-Rębiechowo2 420,00
Kraków-Balice2 420,00
Poznań-Ławica2 420,00
Warszawa-Modlin2 420,00
Łódź-Lublinek2 420,00
Bydgoszcz-Szwederowo2 420,00
Szczecin-Goleniów2 420,00
Warszawa-Babice2 420,00
Lubin2 420,00
zobacz archiwum cen »

Powyższe ceny obowiązują od 2017-01-31 i nie zawierają podatku VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 626 ze zm.):

  • akcyza dla paliwa JET-A1 wynosi 1,446 PLN za 1 litr.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2016 (M.P. z 2015 poz. 1259):

  • stawka opłaty paliwowej dla paliwa lotniczego JET A-1 (CN 2710 19 21) wynosi 159,71 PLN za 1000 kg. Opłata paliwowa jest pobierana w przypadku realnego opodatkowania podatkiem akcyzowym dostarczanego paliwa.
W celu nabycia paliwa z zastosowaniem stawki VAT 0% konieczne jest:
  • obecność na aktualnej liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni dla siedziby przewoźnika urząd administracji państwowej).
  • w przypadku, gdy w kraju siedziby przewoźnika nie ma publikowanej listy, o której mowa powyżej i Kupujący nie znajduje się na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki VAT 0% jest przedstawienie oryginału urzędowego dokumentu potwierdzającego uznanie przewoźnika w państwie jego siedziby za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (np. koncesji, certyfikatu AOC lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym).
 
 

Marki Grupy ORLEN