Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Siedziba
Kontakt
 
PETROLOT Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000022177,
NIP 522-17-76-204, Kapitał zakładowy 20.038.632 zł.
 
Siedziba
Warszawa - Okęcie
ul. J. Gordona Bennetta 2
02-159 Warszawa
 
Pracujemy w godzinach 7.30 – 16.00.
 
 • Sekretariat
  godziny pracy 9:00 - 17:00
  tel.: + 48 (22) 778 03 03;
  fax: + 48 (24) 367 90 80;
  e-mail: petrolot@petrolot.pl

Wydział Rachunkowości
 
 • Dyrektor Wydziału Rachunkowości - Dariusz Rodek
  tel.: + 48 (22) 778 03 70;
  fax: + 48 (24) 367 90 85;
  e-mail: dariusz.rodek@petrolot.pl
 • Fakturowanie:
  tel.: + 48 (22) 778 03 78

Biuro Podatków

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

 • Zbiory danych osobowych PETROLOT Sp. z o.o. według jawnego rejestru zbiorów danych osobowych znajdują się u Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Siedzibie Spółki.
 
 
 

Marki Grupy ORLEN